Wydarzenia

Ostatnie pożegnanie

W dniu 8 stycznia 2022r, o godz. 13.00 jednostka OSP Olszyny brała udział w uroczystościach „Ostatniego Pożegnania” śp. druha Mieczysława Karasia, strażaka jednostki OSP Olszyny a zarazem jej współzałożyciela, który dnia 6 stycznia 2022r, odszedł na „Wieczną Wartę”. Poczet sztandarowy z kompanią honorową uczestniczył w Mszy św. żałobnej oraz w drodze na cmentarz, gdzie przy […]

Ostatnie pożegnanie

W dniu 29 sierpnia 2021r, o godz. 14.00 jednostka OSP Olszyny brała udział w uroczystościach „Ostatniego Pożegnania” śp. druha Romana Karasia, strażaka jednostki OSP Olszyny a także byłego skarbnika Zarządu OSP, który dnia 26 sierpnia 2021r, odszedł na „Wieczną Wartę”. Poczet sztandarowy z kompanią honorową uczestniczył w Mszy św. żałobnej oraz w drodze na cmentarz, […]

Odpust Tuchowski 2021

Odpust Tuchowski 2021

Po rocznej przerwie związanej z pandemią w dniu 1 lipca jednostka OSP Olszyny mogła znowu uczestniczyć w pielgrzymce strażaków do Bazyliki Mniejszej w Tuchowie z racji rozpoczęcia Odpustu Tuchowskiego. W uroczystościach tych wziął udział poczet sztandarowy, oraz strażacy wchodzący w skład kompani reprezentacyjnej. Pielgrzymka ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem strażaków oraz osób związanych z tą […]

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze   2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2021

W dniu 12 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Tematem zebrania było złożenie sprawozdań za ubiegłą kadencję 2016 – 2020 oraz dokonanie wyboru nowych władz. W tym trudnym okresie pandemii zebranie odbyło się później niż w innych latach. W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny […]

Dzień Strażaka 2021

Dzień Strażaka 2021

W dniu 29.05.2021 roku nasza jednostka obchodziła Dzień Strażaka z okazji wspomnienia św. Floriana – swojego patrona.  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 w kościele Mszą św. pod przewodnictwem proboszcza naszej parafii ks. Dariusza Nawalańca, również strażaka naszej jednostki. Po Mszy św. nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed budynek remizy, gdzie odbył się uroczysty apel. […]

Remont garażu 2019

Remont garażu 2019

W miesiącu październiku bieżącego roku, dzięki uzyskanym funduszom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został przeprowadzony remont garażu w budynku naszej remizy. W ramach tego remontu pomalowano ściany, ułożono płytki oraz odnowiono wieszaki na umundurowanie bojowe. Wykonano także dodatkową wentylację umożliwiającą odprowadzenie spalin z samochodu. Wykonanie tego zakresu prac nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarne […]

„Rozegraj okolicę” – stanowisko pierwszej pomocy

„Rozegraj okolicę” – stanowisko pierwszej pomocy

W ramach gry terenowej „Rozegraj okolicę”, dla naszych młodszych kolegów ze szkoły podstawowej w Olszynach przygotowaliśmy stanowisko, na którym sprawdzaliśmy ich wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Był to dla nich czas, do zweryfikowania swojej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej. Poszczególne grupy uczniów miały za zadanie pomóc nieprzytomnej osobie począwszy, od upewnienia się o swoim bezpieczeństwie, […]

75 rocznica zestrzelania samolotu Liberator

75 rocznica zestrzelania samolotu Liberator

W dniu 18 sierpnia 2019 roku, odbyła się uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę zestrzelania samolotu Liberator niosącego pomoc powstańcom Warszawy z udziałem jednostki OSP Olszyny oraz pocztów sztandarowych z naszej gminy wraz z orkiestrą strażacką z OSP Rzepiennik Strzyżewski. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w parafialnym kościele w Olszynach. Następnie uroczystym przemarszem orkiestra, strażacy oraz ludność Olszyn […]

Ćwiczenia na obiekcie

Ćwiczenia na obiekcie

ALARM OSP OLSZYNY!!! Tym razem to tylko ćwiczenia. W dniu 16 sierpnia 2019 roku nasza jednostka przeprowadziła ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego. Działania miały na celu sprawdzenie naszych umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz technik ewakuacji poszkodowanych z samochodów. Dodatkowo w ćwiczeniach użyto innego sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostki.

Dożynki Wiejskie 2019

Dożynki Wiejskie 2019

W dniu 11 sierpnia 2019 roku w naszej wsi odbyły się Dożynki Wiejskie. Uroczystość ta ma lokalny charakter i jest podziękowaniem za zbiory płodów rolnych. Starości dożynkowi wraz z grupą wieńcową przeszli z placu przy remizie do Kościoła w uroczystej procesji z udziałem licznej grupy kapłanów, przy dźwiękach kapeli. Tam została odprawiona Msza św. z […]