Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2023 rok

W dniu 10.02.2024r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również:  przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie,  a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 72,5% a drużyn młodzieżowych 72,7%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

W roku sprawozdawczym druhowie ukończyli poszczególne kursy:

Szkolenie dla kierowcy – konserwatora –  Rafał Dziuban, Szkolenie z zakresu współpracy z mediami– Marek Bąk,

Rok sprawozdawczy był rokiem trudnym ze względu na ilość zdarzeń. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 23 akcjach ratowniczych. Było to 4 pożary, 19 miejscowych  zagrożeń, a także 31 wyjazdów gospodarczych. Poczet sztandarowy wystawiono 14 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie brali trzykrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Był to również dobry rok, jeśli chodzi o pozyskanie sprzętu i umundurowania oraz inwestycje.

Najważniejszym zadaniem które udało się zrealizować to zakup czterech kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych. Zakupiono również kamerę termowizyjną, latarki do mundurów, mundur wyjściowy dl a seniorów 1 kpl., zestaw do ćwiczeń dla MDP.

Sprzęt ten i umundurowanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Komendy Głównej PSP, oraz ze środków własnych OSP. Otrzymaliśmy również pozyskane przez Urząd Gminy z Funduszu Sprawiedliwości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dwa komplety ubrań specjalnych, podkłady i kliny do stabilizacji pojazdów oraz zestaw elektronarzędzi  akumulatorowych.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym. Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości, pracach społecznych, szkoleniach oraz udział w kompanii reprezentacyjnej.

Wyróżnieni druhowie to: Mieczysław Dziuban, Marek Bąk, Jacek Mężyk, Adam Mężyk, Dariusz Buzowski, Jerzy Bąk, Rafał Dziuban, Dawid Dziuban, Dariusz Niziołek, Krzysztof Bąk, Bartosz Mężyk, Krystian Mężyk, Mateusz Dziuban, Jakub Rąpała, Witold Bąk, Jakub Bąk, Mateusz Bąk, Jarosław Bąk, Natalia Mężyk, Magdalena Niziołek, Daniel Bąk,

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszedł jeden członek MDP Krzysztof Rąpała.

Wszystkim strażakom dziękujemy za wkład włożony w rozwój jednostki oraz życzymy owocnej współpracy dla dobra OSP i naszej społeczności.