Zarząd

 

Prezes: Mieczysław Dziuban
Wiceprezes-Naczelnik: Marek Bąk
Z-ca Naczelnika: Stanisław Zając
Sekretarz: Mariusz Ryndak
Skarbnik: Jacek Mężyk
Gospodarz: Dariusz Niziołek
Członek Zarządu
Adam Mężyk
Komisja Rewizyjna: Piotr Maciaś
Mariusz Wszołek
Krzysztof Mężyk