Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok

W dniu 11.02.2023r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również:  przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie,  a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 69,5% a drużyn młodzieżowych 96%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

W roku sprawozdawczym druhowie ukończyli poszczególne kursy:

Szkolenie dla kierujących działaniami ratowniczymi – Buzowski Dariusz, Bąk Krzysztof,

Kurs recertyfikacji KPP – Mężyk Bartosz, Buzowski Dariusz, Dziuban Rafał, Mężyk Krystian, Radzik Justyna, Wszołek-Krzesz Patrycja, Bąk Krzysztof, Mężyk Patrycja, Bąk Jarosław,

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – Mężyk Natalia, Mikrut Karolina, Niziołek Magdalena, Bąk Daniel,

Szkolenie z metodyki szkolenia stanowiskowego i BHP – Bąk Marek, Mężyk Bartosz,

Rok sprawozdawczy był rokiem bogatym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 12 akcjach ratowniczych. Było to 5 pożarów, 7 miejscowych  zagrożeń, a także 23 wyjazdów gospodarczych. Poczet sztandarowy wystawiono 13 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie brali trzykrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Był to również dobry rok, jeśli chodzi o pozyskanie sprzętu i umundurowania oraz inwestycje.

Najważniejszym zadaniem które udało się zrealizować po kilku latach usilnych starań była modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 266. Zakończono budowę  nowego boksu garażowego dla samochodów lekkich  poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej.

Zakupiono radiotelefon nasobny, piłę do cięcia stali i betonu, latarki do mundurów, mundury wyjściowe dl a seniorów 5 kpl., oraz umundurowanie dla MDP (koszule MDP, czapki, pasy, toporki, koszulki, hełmy). Sprzęt ten i umundurowanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urzędu Gminy,  Komendy Głównej PSP, oraz ze środków własnych OSP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym. Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości, pracach społecznych, szkoleniach oraz udział w kompanii reprezentacyjnej.

Wyróżnieni druhowie to:

Mieczysław Dziuban, Marek Bąk, Adam Mężyk, Jacek Mężyk, Dariusz Buzowski, Jerzy Bąk, Rafał Dziuban, Dawid Dziuban, Dariusz Niziołek, Krzysztof Bąk, Bartosz Mężyk, Mateusz Dziuban, Natalia Buzowska, Jakub Rąpała, Witold Bąk, Jakub Bąk,

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło dwoje członkiń MDP  są to: Katarzyna Bąk i Paulina Dziuban.

Wszystkim strażakom dziękujemy za wkład włożony w rozwój jednostki oraz życzymy owocnej współpracy dla dobra OSP i naszej społeczności.