Sprzęt

Część naszego wyposażenia
Część naszego wyposażenia

W ostatnich latach pozyskano następujący sprzęt i wyposażenie: 1 pompę szlamową, 1 drabinę pożarniczą, 2 radiotelefony nasobne, 6 odcinków węży W–75, 4 odcinki węży W–52, 8 hełmów bojowych, 2 mundury bojowe, 8 pasów bojowych, 1 wąż ssawny do pompy szlamowej 12mb.

Szatnia
Szatnia