Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011

W dniu 28.01.2012r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011. W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe z naszej gminy. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Powodów do radości było wiele, gdyż rok sprawozdawczy był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o inwestycje i pozyskiwanie sprzętu a równocześnie bardzo spokojny pod względem działań ratowniczych.

Podczas zebrania zostały wręczone medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki „Strażak Wzorowy”, odznaki za wysługę lat oraz dyplomy ukończenia kursów.