Rok 2011

W dniu 19.02.2011r, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Olszyny. Przedstawiono sprawozdania za ostatnią kadencję 2006-2010 oraz odbyły się wybory nowych władz.

Prezes: Mieczysław Dziuban
Wiceprezes-Naczelnik: Marek Bąk
Wiceprezes: Wojciech Ryndak
Z-ca Naczelnika: Adam Mężyk
Sekretarz: Mariusz Ryndak
Skarbnik: Jacek Mężyk
Gospodarz: Jerzy Bąk
Komisja Rewizyjna: Piotr Maciaś
Czesław Zając
Krzysztof Mężyk
Delegaci na Zjazd
Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Mieczysław Dziuban
Marek Bąk
Wojciech Ryndak
Adam Mężyk
Mariusz Ryndak
Jacek Mężyk
Przedstawiciele do
Zarządu Gminnego ZOSP RP:
Mieczysław Dziuban
Marek Bąk
Jacek Mężyk