Rok 2010

W 2010 roku naszą miejscowość kilkakrotnie nawiedziła powódź, która w dniu 10.06.2011r, nabrała rozmiaru klęski żywiołowej. Zatopione zostało kilka posesji w centrum wsi oraz zniszczona została infrastruktura drogowa. Strażacy czynnie brali udział w akcjach ratowniczych, ratując zagrożone mienie oraz pracowali przy usuwaniu skutków powodzi. Strażacy sprzątali pozostałości po przejściu fali powodziowej oraz wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń oraz zanieczyszczonych studni. Za ogromne zaangażowanie i poświęcenie w imieniu Zarządu OSP Olszyny podziękowania składa Prezes OSP.