Zjazd Oddziały Gimnnego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP

W dniu 21.05.2011r, w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Było to podsumowanie pięcioletniej pracy Zarządu Oddziału Gminnego oraz wybór nowych władz Zarządu. Jednostka OSP Olszyny była reprezentowana przez swoich delegatów wybranych na Walnym Zebraniu OSP w lutym bieżącego roku. Uroczystość odbyła się w obecności przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie, Samorządu Gminnego na czele z Wójtem Gminy oraz zaproszonych gości.