Zmiany w składzie Zarządu OSP Olszyny

Zmiany w składzie Zarządu OSP Olszyny

W dniu 16.02.2019 roku, na posiedzeniu Zarządu OSP Olszyny, rozpatrzono rezygnację druha Miłosza Mężyka z funkcji członka zarządu. W skład Zarządu powołano druha Marka Bąka, powierzając mu jednocześnie pełnienie funkcji naczelnika. Dotychczasowy naczelnik druh Adam Mężyk, objął funkcję członka zarządu przejmując jednocześnie jego obowiązki i zadania.

Ustępującemu naczelnikowi dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz jednostki, a nowemu dużo sił i wytrwałości w przezwyciężaniu trudności wynikających z narzuconych zadań statutowych OSP.

Zarząd OSP Olszyny