Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2018

W dniu 9.02.2019r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również:  przedstawiciele Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP,  a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 80% a drużyn młodzieżowych 88%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Podczas zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie medali, odznaczeń oraz świadectw ukończenia kursów.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Adam Mężyk, Roman Niziołek,

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jacek Mężyk, Stanisław Zając,

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został: Mariusz Ryndak,

Odznakę ” Strażak Wzorowy” otrzymał Bartosz Mężyk.

Poszczególne kursy ukończyli:

kurs podstawowy: Natalia Bąk, Angelika Mikrut, Dawid Dziuban, Jakub Rąpała, Krzysztof Bąk, Mariusz Maciaś, Michał Rąpała s. Marka,

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dariusz Buzowski, Rafał Dziuban, Bartosz Mężyk, Krystian Mężyk,

kurs ratownictwa technicznego: Justyna Bąk, Rafał Dziuban, Bartosz Mężyk, Krystian Mężyk, Michał Rąpała s. Stanisława, Szymon Niziołek, Mariusz Wszołek.

Rok sprawozdawczy był rokiem bogatym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 8 akcjach ratowniczych. Było to 6 pożarów, 2 miejscowe zagrożenia, a także 36 wyjazdów gospodarczych. Poczet sztandarowy wystawiono 17 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie brali pięciokrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Był to również rok obfity, jeśli chodzi o pozyskanie sprzętu i umundurowania. Strażacy otrzymali lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy KIA Sorento, zestaw komputerowy oraz radiotelefon nasobny, które przekazane zostały nieodpłatnie przez Komendę Miejska PSP w Tarnowie. Ze środków własnych zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego. Zakupiono również ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki, a także mundury wyjściowe dla seniorów. Sprzęt ten i umundurowanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków własnych OSP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym. Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości, pracach społecznych oraz udział w kompanii honorowej.

Wyróżnieni druhowie to: Dziuban Mieczysław, Mężyk Adam, Bąk Marek, Mężyk Jacek, Bąk Jerzy, Mężyk Krystian, Mężyk Bartosz, Niziołek Dariusz, Buzowski Dariusz, Dziuban Rafał, Dziuban Dawid, Rąpała Jakub, Wszołek Mariusz, Bąk Justyna, Bąk Krzysztof, Bąk Natalia, Rąpała Piotr, Rąpała Mateusz, Rąpała Michał.

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło łącznie sześciu członków MDP  są to: Bąk Małgorzata, Dziuban Weronika, Mężyk Patrycja, Bąk Jarosław, Dziuban Damian, Bąk Witold.