Zjazd Gminny ZOSP RP

W dniu 21 marca 2016 roku o godzinie 14.00 rozpoczął się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zjazd podsumował działalność Zarządu Gminnego za minioną kadencję 2011-2015 oraz dokonał wyboru nowych władz na kolejną kadencję 2016-2020. Wydarzenie to jest na stałe wpisane w kalendarz strażacki, gdyż co 5 lat po odbytych walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach następuje oddelegowanie przedstawicieli tych jednostek do wyższych struktur.

Z naszej jednostki delegatami na zjazd byli: Mieczysław Dziuban, Adam Mężyk, Marek Bąk, Jacek Mężyk, Stanisław Zając.

Z tej grupy Mieczysław Dziuban, Marek Bąk, i Jacek Mężyk zostali oddelegowani jako przedstawiciele do Zarządu Gminnego ZOSP RP.

Tegoroczny zjazd przyniósł zmiany w zarządzie.

Skład nowego Zarządu:

Andrzej Jarocha – Prezes

Marek Bąk – Wiceprezes

Jan Słowik – Wiceprezes

Piotr Sopala – Komendant Gminny

Adam Jędrusiak – Sekretarz

Zbigniew Bajorek – Skarbnik

Łukasz Kiełtyka – Członek Prezydium Zarządu

Zbigniew Sykta – Członek

Zbigniew Jędrusiak – Członek

Mieczysław Dziuban – Członek

Jacek Mężyk – Członek

Wojciech Pole – Członek

Robert Brudzisz – Członek

Marian Kawa – Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Słowik – Przewodniczący

Wojciech Stec – Wiceprzewodniczący

Stanisław Zając – Sekretarz

 

Na zjeździe zostały wręczone odznaczenia dla strażaków, oraz statuetki dla zasłużonych członków zarządu i osób wspierających w okresie minionej kadencji 2011-2015.

Medale otrzymali:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Marek Bąk – OSP Olszyny

Zbigniew Jędrusiak – OSP Turza

Wojciech Stec – OSP Turza

Adam Jędrusiak – OSP Rzepiennik Strzyżewski

Barwny przebieg uroczystości tutaj: http://pogorze24.pl/zjazd-zarzadu-gminnego-osp-w-rzepienniku-strzyzewskim/50132/