Wielkanoc 2017. Warta przy Grobie Pańskim

Wielkanoc 2017. Warta przy Grobie Pańskim

Jak co roku strażacy z naszej jednostki pełnili wartę przy Grobie Pańskim. Jest to bardzo stara tradycja podtrzymywana przez naszych strażaków, nawiązująca do pilnowania grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. Dla naszych strażaków pełnienie warty przy Grobie Pańskim jest zaszczytem i bardzo dużym wyróżnieniem. Warta była pełniona w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę a zakończona w Wielką Niedzielę uroczystym przemarszem w Procesji Rezurekcyjnej.

Za ogromne zaangażowanie i poświęcenie należą się słowa uznania dla wszystkich strażaków wchodzących w skład kompanii pełniącej wartę.

Podziękowania w imieniu Zarządu OSP Olszyny – składają Prezes i Naczelnik.