Dzień Strażaka 2017

Dzień Strażaka 2017

W dniu 6.05.2017 roku o godz. 17.00, jak co roku nasza jednostka rozpoczęła obchody Dnia Strażaka z okazji wspomnienia św. Floriana-swojego patrona.  Uroczystości te rozpoczęły się tradycyjnie w kościele Mszą św. pod przewodnictwem ks. Dariusza Nawalańca proboszcza naszej parafii, również strażaka naszej jednostki. Po mszy św. nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed budynek remizy, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji tego święta.

Uroczystości prowadził Prezes OSP Olszyny druh Mieczysław Dziuban, a dowódcą uroczystości był druh Marek Bąk.

Głównym punktem uroczystości było poświęcenie figury św. Floriana, która dzięki staraniom strażaków oraz współfinansowaniu przez mieszkańców wsi Olszyny została zakupiona i zamontowana na budynku remizy bezpośrednio przy wejściu do garażu OSP, aby strzec strażaków podczas każdorazowych wyjazdów do akcji.

Uroczystego poświęcenia figury św. Floriana dokonał ks. Dariusz Nawalaniec proboszcz naszej parafii.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie nowo przyjętych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz seniorów.

Nasze szeregi wzmocnili:

Drużyny Młodzieżowe: Katarzyna Bąk, Karolina Bąk Paulina Dziuban, Krzysztof Rąpała i Miłosz Sowa.

Grupa seniorów: Michał Rąpała dotychczasowy członek MDP Męskiej.

Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaki „Za wysługę lat”

Wysługa 5 lat: Miłosz Mężyk, Bartosz Mężyk, Michał Rąpała, Mariusz Maciaś, Mateusz Rąpała, Jarosław Bąk, Damian Dziuban, Natalia Bąk, Angelika Mikrut.

Po odznaczeniach zaproszeni goście zabrali głos, składając strażakom życzenia, a po zakończeniu uroczystego apelu druhowie tradycyjnie świętowali przy grilowaniu.

Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym osobistym i społecznym oraz opatrzności św. Floriana wszystkim strażakom składa Zarząd OSP Olszyny.