Warta przy Grobie Pańskim

Warta przy Grobie Pańskim

Jak co roku Druhowie z naszej jednostki pełnili Wartę przy Grobie Pańskim. Jest to wieloletnia tradycja podtrzymywana przez naszych strażaków nawiązująca do pilnowania grobu Chrystusa przez Rzymskich Żołnierzy. Dla członków OSP Olszyny pełnienie warty przy Grobie jest bardzo dużym wyróżnieniem. Druhowie Strażacy swoją posługę przy grobie pełnili od Wielkiego Piątku przez Wielką Sobotę aż do mszy rezurekcyjnej. Ponadto nasi Druhowie towarzyszyli Chrystusowi w uroczystej procesji rezurekcyjnej.