Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012

W dniu 19.01.2013r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 74% a drużyn młodzieżowych 81%. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem licznym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 12 akcjach ratowniczych, w tym aż w 10 pożarach. Trzy z nich były na terenie wsi Olszyny. Poczet sztandarowy wystawiono 13 razy na różnego rodzaju uroczystościach,. Wyznaczeni druhowie brali czterokrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej utworzonej przez Zarząd powiatowy ZOSP RP. Rok ten był przykry dla strażaków, gdyż trzech z nich odeszło na „wieczną wartę”. Byli to druhowie honorowi: Mężyk Zdzisław, Bąk Edward i Żyrkowski Władysław. Na zebraniu uczczono ich minutą ciszy i krótką modlitwą. „Cześć ich pamięci”.

Zarząd OSP wyróżnił druhów którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym. Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym oraz udział w kompanii honorowej. Wyróżnieni druhowie to: Dziuban Mieczysław, Bąk Marek, Bąk Jerzy, Rąpała Michał, Niziołek Dariusz, Mężyk Adam, Ryndak Mariusz, Niziołek Roman, Słota Marian i Mężyk Krzysztof.

Podczas zebrania zostały również wręczone świadectwa ukończenia kursu strażak-ratownik część II dla dwóch druhów: Ryndak Wojciech i Ryndak Mariusz.