Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP 2016.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP 2016.

W dniu 16 stycznia 2016 r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016. W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Władze Samorządowe z naszej gminy.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem umiarkowanym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 6 akcjach ratowniczych, w tym przy 4 pożarach i 2 miejscowych zagrożeniach oraz 3 wyjazdach gospodarczych. Poczet sztandarowy wystawiono 10 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie sześciokrotnie brali udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym.

Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości i pracach społecznych oraz udział w kompanii honorowej.

Wyróżnieni druhowie to:

Mieczysław Dziuban,  Adam Mężyk, Marek Bąk, Jacek Mężyk, Stanisław Zając,  Jerzy Bąk,  Krystian Mężyk, Miłosz Mężyk, Bartosz Mężyk,  Dariusz Niziołek.

W roku sprawozdawczym następujący druhowie ukończyli kursy:

strażak – ratownik cz. II – Rafał Dziuban, Bartosz Mężyk, Krystian Mężyk, Piotr Rąpała, Marian Słota

strażak – ratownik jednoetapowo:- Justyna Bąk, Justyna Opałka, Szymon Niziołek,

Dominik Załęski

kurs dowódców MDP – Weronika Dziuban, Patrycja Mężyk

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów dołączyło łącznie 6 druhów:

Proboszcz naszej parafii ks. Dariusz Nawalaniec, Wójt naszej gminy Marek Karaś, oraz 4 członków MDP Męskiej są to: Krzysztof Bąk, Dawid Dziuban, Jakub Rąpała, Mateusz Rąpała. Również do drużyn młodzieżowych dołączyli nowi druhowie: Natalia Mężyk, Magdalena Niziołek, Daniel Bąk, Dominik Mężyk, Patryk Mikrut.

Niestety, nasze szeregi na wskutek śmierci opuścił druh Józef Starzyk, odchodząc na „Wieczną wartę”.

Głównym punktem zebrania były wybory nowych władz na następną kadencję.

Nowe władze OSP:

Zarząd OSP:

Prezes                                     – Mieczysław Dziuban

Wiceprezes-Naczelnik            – Adam Mężyk

Zastępca Naczelnika              – Stanisław Zając

Sekretarz                                – Mariusz Ryndak

Skarbnik                                 – Jacek Mężyk

Gospodarz                              – Dariusz Niziołek

Członek Zarządu                    – Miłosz Mężyk

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                     – Piotr Maciaś

Wiceprzewodniczący             – Mariusz Wszołek

Sekretarz                                – Krzysztof Mężyk

 

Nowym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w obecnej kadencji oraz realizacji planów i osiągnięcia zamierzonych celów.

Barwny przebieg zebrania można zobaczyć w galerii zdjęć.