Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze   2021

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2021

W dniu 12 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Tematem zebrania było złożenie sprawozdań za ubiegłą kadencję 2016 – 2020 oraz dokonanie wyboru nowych władz.

W tym trudnym okresie pandemii zebranie odbyło się później niż w innych latach. W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również przedstawiciele:  Zarządu Głównego, Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP,  a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 59% a drużyn młodzieżowych 75%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem bogatym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 10 akcjach ratowniczych. Było to 1 pożar, 9 miejscowych zagrożeń, a także 5 wyjazdów gospodarczych. W okresie panującej w naszym kraju pandemii jednostka prowadziła akcje informowania społeczeństwa o zagrożeniach oraz dokonywała dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej.

Wyróżnieni druhowie w roku sprawozdawczym:

Mieczysław Dziuban, Marek Bąk, Adam Mężyk, Jacek Mężyk, Bartosz Mężyk, Dariusz Buzowski, Damian Dziuban, Dariusz Niziołek, Krystian Mężyk, Natalia Bąk, Krzysztof Bąk, Jarosław Bąk, Witold Bąk, Dawid Dziuban, Rafał Dziuban, Mariusz Maciaś, Jerzy Bąk,

W ramach otrzymanych dotacji został wykonany II etap budowy boksu garażowego dzięki czemu nasze samochody FIAT Ducato i KIA Sorento mogły w zimie być garażowane w ciepłym pomieszczeniu. Zakupiono również drabinę nasadkową na wyposażenie samochodu GLBRt FIAT Ducato ze środków Starostwa Powiatowego oraz ubranie specjalne, hełm, buty specjalne z funduszu Rady Sołeckiej.

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło dwóch członków MDP  są to: Mateusz Bąk, Mateusz Dziuban.

W wyborach do władz nastąpiły zmiany w składzie Zarządu OSP.

Nowy skład Zarządu:

Mieczysław Dziuban – Prezes

Marek Bąk – Wiceprezes – Naczelnik

Bartosz Mężyk – Zastępca Naczelnika

Dariusz Buzowski – Sekretarz

Jacek Mężyk – Skarbnik

Dariusz Niziołek – Gospodarz

Adam Mężyk – Członek Zarządu

Z dotychczasowej funkcji sekretarza zrezygnował dh Mariusz Ryndak a z funkcji Zastępcy Naczelnika dh Stanisław Zając. Przekazujemy im gorące podziękowania za wkład pracy, jaki włożyli dla rozwoju naszej OSP.

Komisja Rewizyjna:

Piotr Maciaś

Mariusz Wszołek

Krzysztof Mężyk

Wszystkim strażakom dziękujemy za wkład włożony w rozwój jednostki oraz życzymy owocnej współpracy, dla dobra OSP i naszej społeczności.