Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013

W dniu 01.02.2014r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2013.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Powiatowego
i Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 72% a drużyn młodzieżowych 88%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem umiarkowanym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 4 akcjach ratowniczych, w tym przy 2 pożarach i 2 wypadkach drogowych. Obydwa wypadki były na terenie miejscowości Olszyny. Poczet sztandarowy wystawiono 11 razy na różnego rodzaju uroczystościach,. Wyznaczeni druhowie brali czterokrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Rok ten był przykry dla strażaków, gdyż trzech z nich odeszło na „wieczną wartę”. Byli to druhowie: Żyrkowski Władysław, Bąk Zdzisław i Bąk Aleksander. Zostali na zebraniu uczczeni minutą ciszy i krótką modlitwą. „Cześć ich pamięci”.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym.

Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym oraz udział w kompanii honorowej.

Wyróżnieni druhowie to:

Dziuban Mieczysław, Bąk Marek, Mężyk Adam, Zając Stanisław, Mężyk Jacek, Niziołek Roman, Bąk Jerzy, Rąpała Michał, Niziołek Dariusz.

W roku sprawozdawczym ukończyli kursy następujący druhowie:

kurs strażak – ratownik cz. I – Mężyk Miłosz,

strażak – ratownik cz. II, – Niziołek Roman, Rąpała Michał,

kurs ratownictwa technicznego, – Mężyk Jacek, Ryndak Mariusz, Zając Stanisław,

kurs komendantów gminnych – Bąk Marek,

kurs dowódców MDP – Dziuban Damian

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło łącznie 7 członków MDP Męskiej i Żeńskiej są to: Dziuban Rafał, Mężyk Bartosz, Mężyk Krystian, Rąpała Piotr, Dziuban Dominika, Wszołek Patrycja, Wójcik Magdalena

Podczas zebrania zostały również wręczone świadectwa ukończenia kursu strażak-ratownik część II dla dwóch druhów: Niziołek Roman i Rąpała Michał oraz dyplom ukończenia kursu dowódców MDP: Dziuban Damian.

Wręczone zostały również listy podziękowania dla druhów, którzy czynnie brali udział w kompanii honorowej: Bąk Marek, Mężyk Adam, Zając Stanisław, Niziołek Roman, Ryndak Mariusz.