„Rozegraj okolicę” – stanowisko pierwszej pomocy

„Rozegraj okolicę” – stanowisko pierwszej pomocy

W ramach gry terenowej „Rozegraj okolicę”, dla naszych młodszych kolegów ze szkoły podstawowej w Olszynach przygotowaliśmy stanowisko, na którym sprawdzaliśmy ich wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Był to dla nich czas, do zweryfikowania swojej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej.

Poszczególne grupy uczniów miały za zadanie pomóc nieprzytomnej osobie począwszy, od upewnienia się o swoim bezpieczeństwie, poprzez sprawdzenie funkcji życiowych, do wezwania odpowiednich służb. Następny elementem zadania było przeprowadzenie sztucznego oddychania na manekinie.

Uczniowie biorący udział wykazali się dużą wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy jak i dużą aktywnością podczas wykonywania części praktycznej. Na niemal wszystkie pytania zadawane przez strażaków otrzymaliśmy satysfakcjonujące odpowiedzi.