Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

W dniu 9 października 2016 roku strażacy z Olszyn wzięli udział w pielgrzymce strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.  Naszą gminę reprezentowali strażacy z jednostek OSP Olszyny, OSP Turza i OSP Rzepiennik Strzyżewski, którzy wchodzą w skład kompanii honorowej utworzonej przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. Jest to już trzeci w tym roku udział strażaków z naszej gminy w kompanii honorowej. Wystawiono również poczty sztandarowe z tych jednostek OSP.

Głównym punktem uroczystości była Msza św. odprawiona w intencji strażaków.

Przebieg z uroczystości można zobaczyć tutaj: http://www.milosierdzie.pl/index.php/pl/multimedia-foto/multimedia-2/1791-xv-pielgrzymka-strazakow-do-sanktuarium-bozego-milosierdzia-9-10-2016.html