Pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

W dniu 18 października 2015 roku strażacy z Olszyn wzięli udział w pielgrzymce strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Naszą gminę reprezentowali strażacy z jednostek OSP Olszyny, OSP Turza i OSP Rzepiennik Strzyżewski, którzy wchodzą w skład kompanii honorowej utworzonej przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. Jest to już szósty w tym roku udział strażaków z naszej gminy w kompanii honorowej.

Głównym punktem uroczystości była Msza św. odprawiona w intencji strażaków.

Przebieg z uroczystości można zobaczyć tutaj: Pielgrzymka strażaków do Sanktuarium w Łagiewnikach