Ostatnie pożegnanie Prezesa OSP

W dniu 26 grudnia 2017r, o godz. 13.00 jednostka OSP Olszyny brała udział w uroczystościach „Ostatniego Pożegnania” śp. druha Jana Karasia, długoletniego prezesa, a zarazem strażaka jednostki OSP Olszyny, który dnia 23 grudnia 2017r, odszedł na „Wieczną Wartę”. Druh Jan Karaś w czasie swojej działalności  bardzo dużo dokonał dla OSP.  Do straży wstąpił w roku 1960. Był prezesem w latach 1965 – 1989. To okres 24 lat oraz 57 lat łącznego członkostwa w OSP. Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i medali, między innymi Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. To wtedy, gdy stał na czele jednostki pozyskano pierwszy samochód STAR 20 oraz grunt pod remizę, która została wybudowana w latach 1972-1978 i służy nam do dnia dzisiejszego. Odszedł człowiek bardzo oddany straży, otwarty na potrzeby innych, chętnie przekazujący swoją wiedzę i doświadczenie młodemu pokoleniu. Bardzo aktywnie uczestniczył w życiu strażackim, chętnie biorąc udział w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych przez strażaków. Był osobą bardzo taktowną, posiadającą bardzo dużą wiedzę strażacką ale również osobą wesołą z poczuciem humoru.

Poczet sztandarowy z kompanią honorową uczestniczył w Mszy św. żałobnej oraz w drodze na cmentarz, gdzie przy dźwięku syreny ostatni raz pożegnano druha strażaka.