Nowy samochód dla OSP Olszyny oraz sprzęt ratowniczy i umundurowanie

Nowy samochód dla OSP Olszyny oraz sprzęt ratowniczy i umundurowanie

Rok 2017 strażacy z OSP Olszyny mogą zaliczyć do bardzo udanych. Spełniło się długo oczekiwane marzenie posiadania drugiego samochodu. W miesiącu grudniu dzięki wcześniejszemu zapewnieniu w budżecie Gminy środków finansowych, dokonano zakupu wymarzonego samochodu. Jest to lekki samochód do ratownictwa technicznego marki Fiat DUCATO z napędem 4×4. Samochód posiada wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP 40/40. Dodatkowo w ramach projektu „Współfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości”, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości strażacy otrzymali zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami KRAMERA oraz zestawem hydrożeli a także automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Zakup ten w całości sfinansowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przekazania tego samochodu oraz wymienionego sprzętu dokonał Wójt Gminy na ręce przedstawicieli Zarządu OSP Olszyny. Natomiast w miesiącu listopadzie w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2017” strażacy otrzymali motopompę do wody zanieczyszczonej WT30X oraz jeden komplet umundurowania specjalnego strażaka tj. ubranie specjalne, hełm strażacki, buty specjalne, rękawice specjalne oraz kominiarkę. Zakup ten był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy. Wcześniej dzięki wsparciu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz własnych środków  pozyskano łącznie: dwa ubrania specjalne, pięć par butów specjalnych, cztery  ubrania koszarowe,  hełm strażacki, jedną parę rękawic, dwa odcinki węży W-52, dwa odcinki węży W-75, rozdzielacz kulowy, prądownicę wodno-pianową Turbo JET oraz dwie tłumice.

Wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tego samochodu oraz wymienionego sprzętu i umundurowania serdecznie i gorąco dziękujemy oraz zapewniamy, że będzie on wykorzystywany dla ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy.