Kontrola jednostki przez Państwową Straż Pożarną

W dniu 18 lipca 2013r nasza jednostka została skontrolowana przez Państwową Straż Pożarną. Kontrola objęła stan gotowości strażaków, czas alarmowania, wykonanie określonego zadania, sprawdzenie sprawności i wymaganych badań dla posiadanego sprzętu, oraz kontrola prowadzonej dokumentacji JOT. Kontrolę przeprowadził oficer operacyjny PSP w obecności Komendanta Gminnego. Wynik kontroli: ocena – bardzo dobry.