Dożynki Gminne 2015

Dożynki Gminne 2015

Jak co roku w dniu święta Wniebowzięcia N.M.Panny organizowane są w Rzepienniku Strzyżewskim  dożynki gminne. Biorą w nich udział grupy wieńcowe ze wszystkich miejscowości naszej gminy. Uroczystość rozpoczyna się w kościele Mszą św. a później następuje przemarsz uczestników i przejazd grup wieńcowych na plac przy Urzędzie Gminy na drugą część uroczystości.

Tradycyjnie w tej uroczystości biorą również udział wszystkie jednostki OSP z naszej gminy wystawiając poczty sztandarowe.

Impreza ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.