Boże Ciało

Boże Ciało

Jak co roku strażacy brali udział w uroczystościach Bożego Ciała, wystawiając poczet sztandarowy. W kalendarzu liturgicznym jest to jedno z najważniejszych Świąt Kościelnych.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele Mszą św. i zakończona została procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Wszystko odbyło się w pełnej oprawie religijnej przy udziale licznie zgromadzonych wiernych.