Komora rozgorzeniowo – dymowa 2018

Komora rozgorzeniowo – dymowa 2018

W dniach 22 i 23 sierpnia oraz 6 września 2018r, strażacy z naszej jednostki odbyli szkolenie w komorze rozgorzeniowo – dymowej organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Tarnowie. Bardzo cenne szkolenie z obsługi podstawowego sprzętu, technik gaszenia pożarów wewnętrznych oraz pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych.