Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rzepienniku Strzyżewskim

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rzepienniku Strzyżewskim

W niedzielę 27 lipca 2014 roku na stadionie w Rzepienniku Strzyżewskim odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze Drużyn Młodzieżowych oraz seniorów. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny ZOSP RP przy udziale przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP. W zawodach udział wzięły Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Żeńska z Rzepiennika Strzyżewskiego, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Męskie z Olszyn i Rzepiennika Strzyżewskiego. Ze względu na problemy zdrowotne kilku zawodniczek drużyna MDP Żeńska OSP Olszyny nie mogła wystartować. W grupie seniorów drużyny z Olszyn, Turzy, Rzepiennika Strzyżewskiego, Rzepiennika Biskupiego.
Kategorie młodzieżowe:
Dziewczęta
I miejsce – MDP Żeńska OSP Rzepiennik Strzyżewski

Chłopcy
I miejsce – MDP Męska OSP Rzepiennik Strzyżewski
II miejsce – MDP Męska OSP Olszyny

Seniorzy:
I miejsce –OSP Rzepiennik Strzyżewski
II miejsce – OSP Turza
III miejsce – OSP Olszyny
IV miejsce – OSP Rzepiennik Biskupi

Zawody zostały przeprowadzone w przyjaznej, sportowej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali puchary i medale. Organizatorzy przygotowali dla zawodników i zaproszonych gości pieczone kiełbaski i napoje chłodzące.