Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014

W dniu 14.02.2015r, o godz. 17.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 78% a drużyn młodzieżowych 87%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem umiarkowanym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 5 akcjach ratowniczych, w tym przy 2 pożarach i 3 miejscowych zagrożeniach. Poczet sztandarowy wystawiono 9 razy na różnego rodzaju uroczystościach,. Wyznaczeni druhowie brali czterokrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym.

Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości i pracach społecznych oraz udział w kompanii honorowej.

Wyróżnieni druhowie to:

Mężyk Jacek, Mężyk Bartosz, Dziuban Mieczysław, Bąk Marek, Mężyk Miłosz, Zając Stanisław, Niziołek Roman, Bąk Jerzy, Mężyk Krystian, Mężyk Adam,

W roku sprawozdawczym ukończyli kursy następujący druhowie:

kurs strażak – ratownik cz. I – Rafał Dziuban, Bartosz Mężyk, Krystian Mężyk, Piotr Rąpała

strażak – ratownik cz. II, – Piotr Maciaś, Miłosz Mężyk, Mariusz Wszołek

kurs dowódców, – Mężyk Adam, Mężyk Jacek,

kurs dowódców MDP – Bąk Jarosław

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło łącznie 4 członków MDP Męskiej i Żeńskiej są to: Niziołek Szymon, Załęski Dominik, Bąk Justyna, Opałka Justyna