Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok

W dniu 19.02.2022r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również:  przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP,  a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 73% a drużyn młodzieżowych 90%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

W roku sprawozdawczym druhowie ukończyli poszczególne kursy:

kurs podstawowy: Jakub Bąk, Mateusz Bąk, Mateusz Dziuban

Rok sprawozdawczy był rokiem bogatym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 8 akcjach ratowniczych. Było to 6 pożarów, 2 miejscowe zagrożenia, a także 18 wyjazdów gospodarczych. Poczet sztandarowy wystawiono 14 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie brali trzykrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Był to również dobry rok, jeśli chodzi o pozyskanie sprzętu i umundurowania oraz inwestycje.

Wykonano III etap budowy nowego boksu garażowego dla samochodów lekkich.

Zakupiono radiotelefon nasobny, detektor wielogazowy ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, rękawice, kominiarki, latarki do hełmów. Sprzęt ten i umundurowanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy, Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz ze środków własnych OSP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym. Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości, pracach społecznych, szkoleniach oraz udział w kompanii reprezentacyjnej.

Wyróżnieni druhowie to:

Mieczysław Dziuban, Marek Bąk, Adam Mężyk, Jacek Mężyk, Bartosz Mężyk, Dariusz Buzowski, Damian Dziuban, Dariusz Niziołek, Natalia Bąk, Krzysztof Bąk, Jarosław Bąk, Witold Bąk, Dawid Dziuban, Rafał Dziuban, Mariusz Maciaś, Jerzy Bąk, Justyna Radzik, Patrycja Mężyk, Jakub Rąpała,

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło pięcioro członków MDP  są to: Natalia Mężyk, Magdalena Niziołek, Karolina Mikrut, Daniel Bąk, Patryk Mikrut.

Wszystkim strażakom dziękujemy za wkład włożony w rozwój jednostki oraz życzymy owocnej współpracy dla dobra OSP i naszej społeczności.