Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok.

W dniu 10.02.2018r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obecni byli również: przedstawiciel Zarządu Głównego oraz przedstawiciele Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie, a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 75% a drużyn młodzieżowych 80%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem umiarkowanym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 3 akcjach ratowniczych, i były to 3 miejscowe zagrożenia, a także 13 wyjazdów gospodarczych. Poczet sztandarowy wystawiono 13 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie brali pięciokrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Był to jednak rok obfity jeśli chodzi o pozyskanie sprzętu i umundurowania. Strażacy otrzymali lekki samochód do ratownictwa technicznego w całości sfinansowany z budżetu Gminy, pompę szlamową, zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylator. Zakupiono ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki, węże, rozdzielacz, prądownicę, tłumice a także mundury wyjściowe dla seniorów i MDP. Sprzęt ten i umundurowanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków własnych OSP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym.

Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości i pracach społecznych oraz udział w kompanii honorowej.

Wyróżnieni druhowie to:

Dziuban Mieczysław, Mężyk Adam, Bąk Marek, Mężyk Jacek, Bąk Jerzy, Mężyk Krystian, Mężyk Miłosz, Mężyk Bartosz, Niziołek Dariusz, Buzowski Dariusz, Dziuban Rafał, Dziuban Dawid, Rąpała Jakub.

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło łącznie 3 członków MDP  są to: Bąk Natalia, Mikrut Angelika i Maciaś Mariusz.