Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok.

W dniu 18.02.2017r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 67,7% a drużyn młodzieżowych 75%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

Rok sprawozdawczy był rokiem umiarkowanym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 7 akcjach ratowniczych, w tym przy 4 pożarach i 3 miejscowych zagrożeniach. Poczet sztandarowy wystawiono 13 razy na różnego rodzaju uroczystościach,. Wyznaczeni druhowie brali trzykrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym.

Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości i pracach społecznych oraz udział w kompanii honorowej.

Wyróżnieni druhowie to:

Dziuban Mieczysław, Mężyk Adam, Bąk Marek, Mężyk Jacek, Zając Stanisław, Bąk Jerzy, Mężyk Krystian, Mężyk Miłosz, Mężyk Bartosz, Niziołek Dariusz, Bąk Justyna, Buzowski Dariusz, Dziuban Rafał,

W roku sprawozdawczym ukończyli kursy następujący druhowie:

kurs strażak jednoetapowo – Wszołek Patrycja, Buzowski Dariusz,  Rąpała Mateusz s. Marka,

kurs dowódców MDP – Bąk Jakub, Dziuban Mateusz

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło łącznie 2 członków MDP Męskiej  są to: Rąpała Michał s. Marka, Mężyk Mateusz.