Uroczystości w Ołpinach

Uroczystości w Ołpinach

W dniu 19 maja 2013 roku nasza jednostka brała udział w uroczystościach poświęcenia i przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostce z Ołpin w sąsiedniej gminie, wystawiając poczet sztandarowy. Z tej okazji składamy strażakom z Ołpin życzenia wszelkiej pomyślności i samych szczęśliwych wyjazdów i powrotów z akcji.