Uroczystości w Kołkówce

W dniu 17 czerwca 2012 roku nasza jednostka brała udział w uroczystościach 625 –lecia wsi Kołówka, wystawiając poczet sztandarowy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, strażacy z całej gminy oraz mieszkańcy. Były występy artystyczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, lekcja historii, wręczenie nagród zasłużonym dla społeczności wsi oraz gratulacje jubileuszu. Dopisało również słońce, które szczególnie podczas Mszy św. polowej pokazało swoją siłę.