Światowe Dni Młodzieży 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016

Odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży połączone z wizytą Ojca Świętego Papierza Franciszka były niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem minionych lat i to ze względu na rozmiar wydarzenia i jego rangę. Nie mogło w przy tym zabraknąć naszych strażaków, którzy też chętnie zaoferowali swoją pomoc w zabezpieczeniu tego wydarzenia. Druhowie z naszej jednostki zgodnie z przyjętym przez organizatorów i władze związkowe OSP harmonogramem pełnili służbę polegającą na zabezpieczeniu sektorów wyznaczonych dla pielgrzymów. Było to niezwykłe wydarzenie ale również doświadczenie, zważywszy na jego ogromny zakres i odpowiedzialność. Druhowie jak zwykle wykazali się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem za co należą im się słowa podziękowania.