Ćwiczenia na trenażerze

Ćwiczenia na trenażerze

W dniu 19 sierpnia 2012 na terenie Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie odbyło się szkolenie druhów OSP z gminy Rzepiennik Strzyżewski na trenażerze pożarowym. Jest to urządzenie, w którym panują warunki, jakie można spotkać podczas pożaru budynków. Ćwiczenia te mają na celu pokazanie strażakom zagrożeń, jakie panują podczas pożaru jak również oswojenie ich z taką sytuacją na wypadek konieczności uczestniczenia w rzeczywistych warunkach.

Szkolenie polegało na wejściu do takiej komory dwóch ratowników z linią gaśniczą, którzy mieli za zadanie przeszukać pomieszczenia i ugasić znajdujące się tam miejsca pożaru. W pomieszczeniach tych można było napotkać różnego rodzaju przeszkody jak również słychać było odgłosy wybuchów, krzyki i wrzaski ludzi, rozlane płyny porozrzucane elementy. Ratownicy wchodzili w pełnym umundurowaniu specjalnym wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych. W ćwiczeniach uczestniczyli również druhowie jednostek OSP Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach było posiadanie przeszkolenia do używania aparatów ochrony dróg oddechowych jak również w danym momencie dobry stan zdrowia, który był sprawdzany bezpośrednio przed ćwiczeniami przez osobę do tego uprawnioną. Ćwiczenia te były dla ratowników bardzo dobrym sprawdzianem swoich możliwości fizycznych i psychicznych jak również okazją do zdobycia cennego doświadczenia.