Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok.

W dniu 1.02.2020r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019.

W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również:  przedstawiciele Zarządu Głównego, Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP,  a także władze samorządowe z naszej gminy. Frekwencja na zebraniu członków czynnych i honorowych wyniosła 62,5% a drużyn młodzieżowych 89,4%.

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi.

W roku sprawozdawczym druhowie ukończyli poszczególne kursy:

kurs podstawowy: Małgorzata Bąk, Weronika Dziuban, Patrycja Mężyk, Jarosław Bąk, Witold Bak, Damian Dziuban

kurs kierowania działaniami ratowniczymi: Justyna Bąk, Bartosz Mężyk, Rafał Dziuban, Michał Rąpała s. Stanisława

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: Justyna Bąk, Patrycja Wszołek, Krzysztof Bąk, Patrycja Mężyk, Jarosław Bąk

kurs kierowania ruchem drogowym: Dariusz Niziołek, Rafał Dziuban, Jarosław Bąk, Damian Dziuban

Rok sprawozdawczy był rokiem bogatym w zdarzenia. Jednostka OSP Olszyny brała udział w 10 akcjach ratowniczych. Było to 2 pożary, 8 miejscowych zagrożeń, a także 15 wyjazdów gospodarczych. Szczególnie trudne były miejscowe zagrożenia w naszej miejscowości związane z powodziami, które wystąpiły w miesiącu maju i sierpniu. Strażacy zmagali się z żywiołem przez cztery dni. Poczet sztandarowy wystawiono 11 razy na różnego rodzaju uroczystościach. Wyznaczeni druhowie brali czterokrotnie udział w kompanii reprezentacyjnej działającej przy Powiatowym Oddziale ZOSP RP.

Był to również rok obfity, jeśli chodzi o pozyskanie sprzętu i umundurowania oraz inwestycje.

Wykonano remont boksu garażowego dla samochodu STAR 266. Wykonany został I etap budowy nowego boksu garażowego dla samochodów lekkich. Wybudowana została altana oraz siłownia plenerowa.

Strażacy otrzymali komputery, drukarkę, oraz radiotelefon samochodowy, które przekazane zostały nieodpłatnie przez Komendę Miejska PSP w Tarnowie. Ze środków własnych zakupiono wyposażenie do samochodu KIA Sorento wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego. Zakupiono również ubrania specjalne, buty specjalne, hełmy, ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki, a także mundury wyjściowe dla seniorów. Sprzęt ten i umundurowanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy, Urzędu Marszałkowskiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ze środków własnych OSP.

Zarząd OSP wyróżnił druhów, którzy byli szczególnie aktywni w roku sprawozdawczym. Brano pod uwagę udział w działaniach ratowniczych, w poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach uroczystości, pracach społecznych, szkoleniach oraz udział w kompanii reprezentacyjnej.

Wyróżnieni druhowie to:

Mieczysław Dziuban, Marek Bąk, Adam Mężyk, Jacek Mężyk, Jerzy Bąk, Bartosz Mężyk, Dariusz Buzowski, Damian Dziuban, Dariusz Niziołek, Krystian Mężyk, Natalia Bąk, Krzysztof Bąk, Jarosław Bąk, Witold Bąk, Dawid Dziuban, Rafał Dziuban, Patrycja Mężyk, Justyna Bąk, Jakub Rąpała, Mariusz Maciaś, Mariusz Wszołek, Michał Rąpała s. Stanisława, Mateusz Rąpała, Michał, Rąpała s. Marka,

W roku sprawozdawczym do grupy seniorów przeszło dwóch członków MDP  są to: Jakub Bąk, Łukasz Sowa.

Do grona MDP zostało przyjętych pięć dziewczyn: Amelia Mika, Brygida Mężyk, Klaudia Jodłowska, Anna Sowa, Weronika Zioło.

Wszystkim strażakom dziękujemy za wkład włożony w rozwój jednostki oraz życzymy owocnej współpracy dla dobra OSP i naszej społeczności.