Wydarzenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011

W dniu 28.01.2012r, o godz. 17.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011. W zebraniu wzięli udział członkowie czynni, honorowi oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Powiatowego i Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe z naszej gminy. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Powodów do radości było wiele, gdyż rok […]

Rok 2010

W 2010 roku naszą miejscowość kilkakrotnie nawiedziła powódź, która w dniu 10.06.2011r, nabrała rozmiaru klęski żywiołowej. Zatopione zostało kilka posesji w centrum wsi oraz zniszczona została infrastruktura drogowa. Strażacy czynnie brali udział w akcjach ratowniczych, ratując zagrożone mienie oraz pracowali przy usuwaniu skutków powodzi. Strażacy sprzątali pozostałości po przejściu fali powodziowej oraz wypompowywali wodę z […]